Ako sa stať členom súboru ?

Deti vo veku od 5 do 10 rokov vyberáme konkurzom, ktorý sa koná raz do roka - koncom septembra. Miesto konkurzu je telocvičňa SŠ sv.Vincenta de Paul na Bachovej 4 v Ružinove, kde súbor aj pravidelne nacvičuje.

Z čoho pozostáva konkurz ?

  • spev ľudovej piesne
  • zopakovanie krátkeho rytmického cvičenia tlieskaním
  • zopakovanie jednoduchých krokov po tanečnom pedagógovi

Do telocvične deti vchádzajú v sprievode nášho tanečného pedagóga a bez rodiča. (schopnosť dieťaťa ukázať nám niečo samostatne je totiž tiež súčasťou nášho konkurzu). Na konkurz si treba priniesť tanečnú obuv.

Tie deti, ktoré úspešne prejdú  konkurzom prijímame na mesačnú skúšku. Je to jednak skúška pre deti a ich rodičov (skúsiť si náš režim a spôsob práce), ako aj pre nás (nie všetko sa dá počas niekoľkých minút konkurzu v dieťati odhaliť).

Poplatky do združenia – platí len pre deti prijaté po mesačnej skúške !

  • 26 € mesačne – členský poplatok, platba za polrok vopred prevodom na účet
  • vzdelávací poukaz, ako príspevok na používanie telocvične. Tí, ktorí sa rozhodnú dať vzdelávací poukaz inej organizácii/krúžku uhradia sumu 30 €
  • 80 € jednorazový príspevok na nákup krojov
     

Náhodná fotka

Naše hudobné CD

Vypočujte si ukážky piesní, ktoré naspievali naše deti! Hudobné CD „Kremienok“ si môžete objednať na dobierku. Viac >>

Podporovateľ

erb BSK