MFDFS XI. ročník

28. - 31. máj 2009


 pred vystúpením na Hviezdosl. námestí


 


 dievčatká tancujú Pavičku zo Zemplína


 


 


 


 


 


 


 


 


 štvrtok - čakáme na otvárací program


 


 


 


 Zuzka Illiťová a Matúš Macko


 Kristína začína spevom náš tanec Vešeľe


 


 


 


 


 


 nedeľa- zoraďovanie na sv. omšu pred saleziánskym kostolom na Miletičovej ul.


 Žofka Baginová a Palko Lečko zastupovali náš súbor


 


 


 omša sa môže začať


 


 


 

1 / 2