MFDFS XI. ročník

28. - 31. máj 2009


 


 


 slečna z Ruska číta prosbu, Žofka prekladá do slovenčiny


 ujo Kamil vysiela dievča z Ruska a chlapca z Čiech, aby priniesli obetné dary


 


 


 záverečná fotka s donom Vladom Baxom, ktorý nás srdečne prijal


 


 

2 / 2