Krajská choreogr. súťaž

22. marec 2009 v Slovenskom Grobe


 šatňové priestory


 


 začíname karičkami z Parchovian


 


 


 naša hudba


 


 


 Matúš Bagin začína loškový


 Samo a Rišo


 


 

1 / 1