10. výročie

27. marec 1999 DK Zrkadlový háj


prišiel nás pozdraviť aj Majster N1 / 1