zájazd - Poľsko /Ľublin/

10. - 17. júl 2009


 prvá zastávka po ceste


 


 


Samko a Jakubko s kamarátom z Taiwanu


 Paulínka, Terezka a Klárka s chlapcami z Ruska


 


Žofka s dievčatami s Ľublinu


 Mária a Betka s deťmi z Mongolska


 Rebeka, Mária a Zuzka s mládežníkmi z Taiwanu


 sobota - otvárací koncert


 


 pondelok - sme pripravení na vystúpenie v nemocnici


 


 nedeľa - výlet do meste


 občerstvenie pred návštevou kostola


 prijatie u starostu mesta


 


 


 


 pondelok - pred vystúpením spolu s Grékmi a Bielorusmi


 


 


 súrodenci Galkovci


 


 


 foto na pamätný obraz


 


 


 teta Katka so Zuzkou(bývalou tanečníčkou, terajšou pedagogičkou)


 stretnutie vedúcich súborov

1 / 3