Zájazd - Macedónsko, Ochrid


ešte domáce jedlo - najlepšie chutí na odpočívadle


ešte domáce jedlo - najlepšie chutí na odpočívadle


reštaurácia “u autobusára“


cesta autobusom bola dlhá, ale nikto nezaháľal


jeden z nocľahov po ceste - v Srbsku


príchod do nášho hotela


takto sme v hoteli jedávali


takto sme v hoteli jedávali


výlet do Ochridu


naše “herečky“


výlet do Ochridu


výhľad na prístav a mesto Ochrid


kremienkáči v Ochride


kremienkáči v Ochride


rímske divadlo z 2 stor. p.n.l.


rímske divadlo z 2 stor. p.n.l.


kostol sv.Klimenta


kostol sv.Klimenta


kostol sv.Kaneo


kostol sv.Kaneo


pred kostolom sv.Kaneo


výlet do Ochridu


pred sprievodom do mesta


pred našim hotelom


Slovenskooooo


spolu s Jadlovčekom z Margecian


naša mlaď hľadí do budúcna optimisticky


aj takýto bol sprievod


v plnej akcií počas sprievodu mestom


v plnej akcií počas sprievodu mestom

1 / 3