Zájazd - Košice


príchod k saleziánom na Tri Hôrky


spoločný obed vo Valalikoch po výchovných koncertoch


priestorová skúška na vystúpenie s DFS Viganček


vystúpenie s DFS Viganček


nedeľná sv.omša - prekvapenie pre domácich


dievčenská šatňovka


chlapčenská šatňovka


vystúpenie s DFS Viganček


vystúpenie s DFS Viganček - letná verzia detvianskeho kroja


záverečné vystúpenie s Kalvárčanom


prehliadka historickej časti mesta


záverečná foto - vďaka saleziáni za úžasnú atmosféru

1 / 1