Zájazd - Chorvátsko, Zahreb


“parkovisková“ v Maďarsku


náš hotel (alebo hostel :-))


nácvik na parkovisku pri hoteli


pohodička v zahrebskom akvaparku


pohodička v zahrebskom akvaparku


takto sme sa stravovali


v šatni pred vystúpením


v šatni pred vystúpením


družobná s vedúcimi súborov


vystúpenie vo “Vatroslav Lisinski“


vystúpenie pre domov dôchodcov


po vystúpení v domove dôchodcov


ešte jedna spoločná “hromadka“ po vystúpení


prehliadka historickej časti Zahrebu


prehliadka historickej časti Zahrebu


prehliadka historickej časti Zahrebu

1 / 1