Kremienok a Viganček

spoločné vystúpenie detských folklórnych súborov 16.5.2015 v DK Zrkadlový háj


posledné prípravy v šatni


vigančiatka a ich príprava pred vystúpením


vedúce oboch súborov pri úvodnom konferanse


Kremienok (Kubranská tancovačka)


Kremienok (Kubranská tancovačka)


Viganček


Kremienok (Čriepky)


Kremienok (Čriepky)


Viganček


Kremienok (Pavička)


Kremienok (Loškový)


Kremienok (Očová) - Danko a jeho nohavica


spoločný záver


spoločný záver


spoločný záver

1 / 1