Zájazd - Srbsko, Belehrad


katedrála sv.Sávu


katedrála sv.Sávu


pred katedrálou


v katedrále


čakáme na vystúpenie


posledná príprava pre vystúpením


v tom hausbóte sme obedovali a ukryli sa pred dažďom


čakáme na vystúpenie


koláčik po obede bol super


koláčik po obede bol super


na prehliadke v centre Belehradu


zmrzlina nám všetkým chutila


výhľad nad mestom


Foláč ako živá socha


prehliadka pevnosti


slnko či dážď ? oboje


šatňová metanica


šatňová metanica


hromadka pred vystúpením

1 / 1