Ples našej školy

január 2009 DK Ružinov (SŠ sv. Vincenta de Paul)


 


 priestorová skúška


 Jožko a Zuzka, naša malá, ale o to lepšia hudba


lúčiaci sa Adam a Roman


 žeby rozcvička?


 


 tri najstaršie...


 


 dievčatá s Kristínkou


 dlhé čakanie sme si spríjemňovali rôzne


 


 posledné pokyny


 Matúš Bagin


 Samko Mosej


 


 


 Mária a Matúš


 Kristína


 Barbora a Samo


 Klára a Ondrej


 záverečná póza

1 / 1