Milí priatelia,

opäť je tu možnosť rozhodnúť o použití 2 % svojich daní. Jednou z ponúkaných možnosti je aj náš a váš detský folklórny súbor Kremienok. Združenie Detského folklórneho súboru Kremienok bolo pre tento účel zaregistrované v registri prijímateľov 2% zaplatenej dane.

Ako nám poukázať 2% (resp. 3%) z dane ?

1.) Zamestnanci, ktorým bude robiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnávateľ:

– požiadajú zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe neho vyplnia Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) (stiahnite si ho na linku nižšie). Ak chcú poukázať 3 %, vypýtajú si potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Najneskôr do 30. apríla 2017 doručia formuláre (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane, Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) daňovému úradu v mieste svojho bydliska.

2.) Fyzické osoby, ktoré budú podávať daňové priznanie sami:

– poukážu 2 % cez daňové priznanie. Ak chcú poukázať 3 %, priložia k daňovému priznaniu potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

3.) Právnické osoby

– poukazujú 1 % v daňovom priznaní. Ak chcú poukázať 2 %, tak musia do konca marca 2016 darovať financie minimálne vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel niektorej neziskovej organizácii.

tlačivo – vyhlásenie pre fyzické osoby

dôležité termíny a iné info

V daňovom priznaní môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov (nachádza sa úplne dole pod údajmi o platiteľovi). Nedozvieme sa tým výšku vami poukázanej sumy, ale vaše meno / obchodné meno / názov / adresa / sídlo / právna forma… Prosíme vás o zaškrtnutie tohto políčka. Vďaka tomu budeme vedieť, že ste nám vaše 2 % (3 %) poukázali a budeme sa vám môcť poďakovať.

Veríme, že dokážete osloviť aj Vaše širšie okolie, známych, rodinu a priateľov a podporíte tak naše aktivity, najmä zájazdy, sústredenia a vystúpenia nášho súboru

Ďakujeme vám za vašu podporu a priazeň !