Združenie Detského folklórneho súboru Kremienok

Andreja Mráza 17
821 03 Bratislava
IČO: 31753256
IBAN: SK96 0200 0000 0001 8113 3012

Tréningy súboru

telocvičňa spojenej školy sv.
Vincenta de Paul