Cookies

Združenie Detského folklórneho súboru Kremienok (ďalej „ prevádzkovateľ“, „ my“) zaznamenáva cookies na webovej stránke kremienok.sk. Na tejto stránke sa používajú rôzne cookies a iné technológie sledovania, aby návštevníkom stránok bolo možné ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií.

Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na webových stránkach.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač, alebo iné zariadenia. Dočasné cookies(tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies(tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však prevádzkovateľ nemôže zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Ako využívame cookies

Na identifikáciu v privátnej zóne

Pomáhajú prevádzkovateľovi identifikovať Vás ako návštevníka privátnej zóny.

Cookies tretích strán

Webová stránka kremienok.sk využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google. Aby bolo možné prispôsobiť ponuku na stránkach potrebám používateľa, prevádzkovateľ pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google zhromažďuje dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

Vyhlásenie Google oochrane údajov 

Tento dokument nepredstavuje úplnú informáciu o podmienkach nakladania s údajmi, ale jeho účelom je poskytnúť návštevníkom webovej stránky informáciu o zbieraní a ukladaní cookies na vyššie uvedené účely, ktoré vykonáva prevádzkovateľ na webových stránkach kremienok.sk.