Združenie Detského folklórneho súboru Kremienok

môžete podporiť jednorazovým darom, alebo pravidelnými platbami na číslo účtu:

SK96 0200 0000 0001 8113 3012

Taktiež môžete využiť Pay by square platbu – stačí naskenovať príslušný QR kód bankovou aplikáciou vo Vašom telefóne

10€

20€

30€