názov popis región rok vzniku choreografia hudobná úprava
1 Keď sme Miša ženili hry detí na svadbu Liptov 1990 Mgr. Katarína Baginová Mgr.Ľubica Hlinková
2 Pri potoku hry a tance malých detí Liptov 1991 Mgr. Katarína Baginová Mgr.Ľubica Hlinková
3 Ja som dobrý remeselník hry malých detí Trenčín 1993 Mgr. Katarína Baginová Mgr.Ľubica Hlinková
4 Lístočku dubový dupákový tanec z Horehronia  Horehronie 1994 Mgr. Katarína Baginová Mgr. Peter Michalovič
5 Oblievačka vyšibať všetky dievky z dediny nie je také jednoduché  Kubra pri Trenčíne 1996 Mgr. Katarína Baginová Mgr. Peter Michalovič
6 Volanie leta ako dievčatá spevom a tancom zem zobúdzali Kubra pri Trenčíne 1996 Mgr. Katarína Baginová Mgr. Peter Michalovič
7 Prútikový tančeky malých dievčat pri pasení husí Kubra pri Trenčíne 1996 Mgr. Katarína Baginová Mgr. Peter Michalovič
8 Trávnice hrable a plachty sú nielen na prácu súce Kubra pri Trenčíne 1996 Mgr. Katarína Baginová Mgr. Peter Michalovič
9 Pred muzikou richtára sme zvolili, tak si zatancujme Kubra pri Trenčíne 1996 Mgr. Katarína Baginová Mgr. Peter Michalovič
10 Omilienci jar prichádza, zaspievajme si Važec 1999 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
11 Vauasi či sme my nie súci chuapci ? Važec 1999 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
12 Čarovačky počúvajte nové chýry Važec 1999 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
13 Ten Važec tanec pred muzikou Važec 1999 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
14 A veru basiaru, uder na tú basu tanec z Terchovej Terchová 1999 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
15 Regrúti chlapčenský tance so šabľami pri odchode na vojnu Myjava 2004 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
16 Ludia na mna povedajú aj keď sa najmenšie deti pohádajú, predsa si nakoniec zatancujú Myjava 2004 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
17 Široko daleko tanečné motívy z Myjavy Myjava 2004 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
18 Mám ja sýkorenku typické tance z Myjavy Myjava 2004 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
19 Pavička chorovody najmenších dievčat z Parchovian Zemplín 2009 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
20 Loškový chlapčenský tanec s lyžičkami Zemplín 2009 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
21 Karička dievčenské kolesá z Parchovian Zemplín 2009 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
22 Sarku chlapčenský tanec Zemplín 2009 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
23 Vešele typické párové tance zo Zemplína Zemplín 2009 Mgr. Katarína Baginová Ing. Marián Veselský
24 Kubranská tancovačka typické tance z Kubrej pri Trenčíne Kubra pri Trenčíne 2014 Ing. Vladimír Mišík Mgr. Peter Obuch
25 Pastierske hry spod Ostrého vrchu  chlapčenské hry zo Soblahova Soblahov 2014 Jozef Ďuráči  
26 A pod hájom dievčenské spevy z Gemera Gemer 2014   Ing. Lucia Turiničová
27 Žeň sa braček  rozkazovačky a dovysoka z Očovej Očová 2014 Mgr.art. Ľubica Mešková Mgr. Peter Obuch
28 Ja to dobre viem  tance malých detí z Oravy Orava 2019 Mgr. art. Adela Ana Bartolomei v spolupráci s Mgr. Katarínou Baginovou Mgr. Peter Obuch
29 Kjeby wjedziol  typické goralské tance  Suchá hora 2019 Mgr. art. Adela Ana Bartolomei v spolupráci s Mgr. Katarínou Baginovou Mgr. Peter Obuch