Deti prijaté na mesačnú skúšku:

1  Čižmárová Izabela
2  Daňko Matej
3  Földešová Gréta
4  Földešová Simona
5  Földešová Tamara
6  Gaštan Adam
7  Gaštan Agatha Mária
8  Horváth Jonáš
9  Hradílková Margaréta
10  Kaušitz Tobias
11   Kavecká Dorota
12  Kiripolský Lukáš
13  Kosnáčová Lucia
14  Kučerová Natália
15  Kudročová Dorota
16  Lehoťan Jakub
17  Mareš Matej
18  Matrka Annemarie
19  Mucha Martin
20  Nemčeková Alžbeta
21  Nemčeková Barbora
22  Nemčeková Ľudmila
23  Pavlovičová Johana
24  Rybáriková Rebeka Mária
25  Slobodová Karolína
26  Sluka Nikolaj
27  Straková Olívia
28  Šurmanová Jarmila
29  Tomčáková Hana
30  Váleková Sophia

Všetkým deťom, ktoré prišli na konkurz ďakujeme za ich snahu a tým, ktorí neuspeli prajeme všetko dobré v rozvíjaní ich talentov.

 

Oznamy pre rodičov konkurzantov

Nácviky: v utorok a štvrtok 16.10 – 17.30 hod. 

  • prvý nácvik bude v utorok 5. 10. 2021
  • nástup detí bude od 16.00 hod. a do 16.10 sa deti prezlečú do nácvičného úboru – deti vchádzajú do budovy školy samé bez rodičov ! (požiadavka vedenia školy)
  • Pozor zmena! finálny výber po skúšobnej dobe – na základe tanečných výkonov, disciplíny a samostatnosti, bude už vo štvrtok 21. 10. 2021

Nácvičné oblečenie

  • dievčatá: dres, sukňa, cvičky (“jarmilky”) 
  • chlapci: tepláky, tričko, cvičky (“jarmilky”)
  • dievčatám treba nechať dorásť vlasy (aj ofinu), na nácvik chodia učesané do vrkoč

Základné informácie

Deti vo veku od 5 do 10 rokov vyberáme konkurzom, ktorý sa koná raz do roka – koncom septembra. Miesto konkurzu je telocvičňa SŠ sv.Vincenta de Paul na Bachovej 4 v Ružinove, kde súbor aj pravidelne nacvičuje.

Z čoho pozostáva konkurz ?

  • spev ľudovej piesne
  • zopakovanie krátkeho rytmického cvičenia tlieskaním
  • zopakovanie jednoduchých krokov po tanečnom pedagógovi

Na konkurz je potrebné priniesť si tanečnú obuv.

Deti vchádzajú do telocvične v sprievode tanečného pedagóga a bez rodiča, odvaha dieťaťa ukázať niečo samostatne je tiež súčasťou nášho konkurzu. 

Deti, ktoré úspešne prejdú konkurzom sú do súboru prijaté na mesačnú skúšku. Je to jednak skúška pre deti, ale aj pre ich rodičov. Počas ôsmych nácvikov skúšobnej doby majú deti a ich rodičia možnosť overiť si náš nácvikový režim a spôsob našej práce. Zároveň je to obdobie pre nás, vedenie súboru, pozorovať dieťa, ako pracuje počas nácvikov (nie všetko sa dá v dieťati odhaliť počas niekoľkých minút konkurzu).

Nácviky súboru sú realizované vždy v utorok a vo štvrtok v čase od 16:30 do 18:30 hod. v telocvični školy.