Výsledky po mesačnej skúške

Beláková Alexandra
Daneková Tereza
Dumontel Roxane
Ďurovič Damián
Falbová Diana
Gašparík Pavol
Gbelská Bibiana
Grusková Juliana
Hašková Katarína
Javakhishvili Nina
Kaščák Lukáš
Kaščáková Rebeka
Kosztúrová Nikola
Kukučka Richard
Maláková Linda
Matošová Olívia
Nagy Benjamín
Pavlů Dorota
Pekař Kamil
Petrovits Andrej
Porovčák Martin
Ritomská Michaela
Sláviková Izabela
Šárkózi Anthony
Špeťko Šimon
Tobolová Lenka
Začková Adela
Zeman Marko

Nácviky:            v utorok a štvrtok      16.15 – 17.30 hod.

 • prvý nácvik bude v utorok 3. 10. 2023
 • nástup detí je od 16.00 hod. a do 16.15 sa deti prezlečú do nácvičného úboru – deti vchádzajú do budovy školy samé bez rodičov ! (požiadavka vedenia školy)
 • deti absolvujú 7 nácvikov v mesiaci október, po ktorých budeme robiť finálny výber – hlavne na základe tanečných výkonov, tiež disciplíny a samostatnosti
 • finálny výber detí sa uskutoční počas nácviku v utorok, 24. 10. 2023
 • následne zverejníme zoznam definitívne prijatých detí do nášho súboru

Nácvičné oblečenie  

 • dievčatá: dres, sukňa, cvičky (“jarmilky”)
 • chlapci: tepláky, tričko, cvičky (“jarmilky”)
 • dievčatá chodia na nácvik učesané do vrkoča

Platby – tieto sa budú týkať vášho dieťaťa až po jeho definitívnom prijatí do súboru, čiže až po mesačnej skúške. Nácviky počas mesačnej skúšky sú pre vaše dieťa zdarma.

 • 140 € členský poplatok do Združenia DFS Kremienok, platba za 1. polrok (t.j. 35 €/dieťa od októbra do januára). Ak sú v súbore dvaja súrodenci, platí aj druhý súrodenec rovnakú sumu. V prípade tretieho súrodenca je suma 60 € (t.j. 15 €/dieťa/mesiac) – platí sa prevodom na účet v termíne do 15. 11. 2023
 • 30 € jednorazový poplatok za používanie telocvične (náhrada za vzdelávací poukaz, ktorý je jednou z možností platby, avšak najneskorší termín bol do 25.9. – bude možné ho použiť budúci rok) – platí sa v hotovosti v termíne do 15. 11. 2023
 • 80 € jednorazový príspevok na kroje (uhrádza sa jedenkrát počas celého účinkovania dieťaťa v súbore) – platí sa prevodom na účet v termíne do 15. 1. 2024

Základné informácie

Deti vo veku od 5 do 10 rokov vyberáme konkurzom, ktorý sa koná raz do roka, zväčša v druhej polovici septembra. Miesto konkurzu je telocvičňa SŠ sv.Vincenta de Paul na Bachovej 4 v Ružinove, kde súbor aj pravidelne nacvičuje.

Termín konkurzu

26. 9. 2023 (utorok)
v čase od 16:15 do 18:30 hod.

Z čoho pozostáva konkurz ?

 • spev ľudovej piesne
 • zopakovanie krátkeho rytmického cvičenia tlieskaním
 • zopakovanie jednoduchých krokov po tanečnom pedagógovi

Na konkurz je potrebné priniesť si tanečnú obuv.

Na konkurz nie je potrebné sa vopred prihlasovať, či registrovať. Stačí osobne prísť v termínoch a časoch konkurzu a vyplniť prihlášku.

Deti vchádzajú do telocvične v sprievode tanečného pedagóga a bez rodiča, odvaha dieťaťa ukázať niečo samostatne je tiež súčasťou nášho konkurzu. 

Deti, ktoré úspešne prejdú konkurzom sú do súboru prijaté na mesačnú skúšku. Je to jednak skúška pre deti, ale aj pre ich rodičov. Počas ôsmych nácvikov skúšobnej doby majú deti a ich rodičia možnosť overiť si náš nácvikový režim a spôsob našej práce. Zároveň je to obdobie pre nás, vedenie súboru, pozorovať dieťa, ako pracuje počas nácvikov (nie všetko sa dá v dieťati odhaliť počas niekoľkých minút konkurzu).

Nácviky súboru sú realizované vždy v utorok a vo štvrtok v čase od 16:30 do 18:30 hod. v telocvični školy.