Základné informácie

Deti vo veku od 5 do 10 rokov vyberáme konkurzom, ktorý sa koná raz do roka – koncom septembra. Miesto konkurzu je telocvičňa SŠ sv.Vincenta de Paul na Bachovej 4 v Ružinove, kde súbor aj pravidelne nacvičuje.

Z čoho pozostáva konkurz ?

  • spev ľudovej piesne
  • zopakovanie krátkeho rytmického cvičenia tlieskaním
  • zopakovanie jednoduchých krokov po tanečnom pedagógovi

Na konkurz je potrebné priniesť si tanečnú obuv.

Deti vchádzajú do telocvične v sprievode tanečného pedagóga a bez rodiča, odvaha dieťaťa ukázať niečo samostatne je tiež súčasťou nášho konkurzu. 

Deti, ktoré úspešne prejdú konkurzom sú do súboru prijaté na mesačnú skúšku. Je to jednak skúška pre deti, ale aj pre ich rodičov. Počas ôsmych nácvikov skúšobnej doby majú deti a ich rodičia možnosť overiť si náš nácvikový režim a spôsob našej práce. Zároveň je to obdobie pre nás, vedenie súboru, pozorovať dieťa, ako pracuje počas nácvikov (nie všetko sa dá v dieťati odhaliť počas niekoľkých minút konkurzu).

Nácviky súboru sú realizované vždy v utorok a vo štvrtok v čase od 16:30 do 18:30 hod. v telocvični školy.