Bolo to niekedy roku 1989, keď sa niekoľko malých dievčat a chlapcov chcelo podobať naozajstným folklórnym tanečníkom. Ich vzorom boli deti zo “staršieho” detského folklórneho súboru Kremienok, ktorého zakladateľom bol Miroslav Kapasný. Tento súbor po čase zanikol a “menší” tanečníci sa stali základom nového detského folklórneho súboru s rovnomenným názvom Kremienok. A tak začali popri prvých krokoch a prvkoch vznikať aj tance: Krákuročky, Važecká svadba, Húska biela, Na Lucie, Pri potoku… Počas doterajšej existencie sme medzi nami privítali viac ako 600 bratislavských detí vo veku od 4 do 17 rokov. V súčasnosti ich máme 110.

Od začiatku sme pracovali pri Dome detí a mládeže, neskôr Centre voľného času na Štefánikovej ulici. Nácviky sme mávali v telocvični ZŠ na Jelenej ulici. Od septembra 2002 pôsobíme na cirkevnej Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove na Bachovej ulici a nacvičujeme v školskej telocvični.

Počas 30-ročnej histórie sme absolvovali viac ako 500 vystúpení v rámci Slovenska, ako aj v Českej republike, Chorvátsku, Belgicku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Rakúsku, Srbsku, Macedónsku, Taliansku, Grécku a Španielsku.

Zakladateľkou súboru, choreografkou všetkých tancov a umeleckou vedúcou je od svojho vzniku Mgr. Katarína Masácová-Baginová.