Recurring

MFDFS Bratislava 2022

náš program - cca 10 min, čas a poradie účinkujúcich súborov bude určený neskôr
miesto realizácie: piatok 10. 6. - Hviezdoslavovo nám., sobota 11. 6. - amfiteáter na Knížkovej (Rača), nedeľa 12. 6. - Primaciálne nám.

Recurring

MFDFS Bratislava 2022

náš program - cca 10 min, čas a poradie účinkujúcich súborov bude určený neskôr
miesto realizácie: piatok 10. 6. - Hviezdoslavovo nám., sobota 11. 6. - amfiteáter na Knížkovej (Rača), nedeľa 12. 6. - Primaciálne nám.

Recurring

MFDFS Bratislava 2022

náš program - cca 10 min, čas a poradie účinkujúcich súborov bude určený neskôr
miesto realizácie: piatok 10. 6. - Hviezdoslavovo nám., sobota 11. 6. - amfiteáter na Knížkovej (Rača), nedeľa 12. 6. - Primaciálne nám.