Počas druhého júnového víkendu sa do Bratislavy opäť vrátil už 24. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov (MFDFS), ktorý organizuje Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia. Náš súbor bol opäť pri tom počas všetkých troch festivalových dní. V piatok festival začal sprievodom všetkých súborov centrom mesta a následnými vystúpeniami na Hviezdoslavovom námestí. V sobotu sme účinkovali spolu s ďalšími súbormi v amfiteátri v Rači. Celý festival sa zakončil v nedeľu galakoncertom na Primaciálnom námestí. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, rodičom našich detí, pedagógom, ale predovšetkým účinkujúcim deťom.

Zároveň chceme poďakovať aj Nadácii Pontis a Telekomu pri Nadácii Pontis za finančnú podporu.