Koncom septembra, v utorok 21. a vo štvrtok 23., sa uskutočnil konkurz do nášho súboru pre deti od 5 do 10 rokov. Veľmi nás potešil veľký počet malých i väčších detí, ktoré prejavili záujem o účinkovanie v našom súbore. Zo všetkých prítomných detí sa podarilo splniť kritéria konkurzu 30 deťom, ktoré boli prijaté na mesačnú skúšku. Deti absolvujú 7 nácvikov mesačnej skúšky, po ktorých bude nasledovať finálny výber – na základe tanečných výkonov, disciplíny a samostatnosti. Tým deťom, ktoré na konkurze neuspeli, ďakujeme za ich snahu a odvahu a prajeme im všetko dobré v rozvíjaní ich talentov.