Zraz na Seberínyho, nakladanie krojov do autobusu, náš plagát na predné sklo, rozlúčka s rodičmi, usadanie detí v autobuse, privítanie so šoférom, úvodný príhovor, modlitba a vyrážame. Pre viacerých starších členov súboru to boli síce už rutinné činnosti, ale po dlhšom období spôsobenom pandémiou to bolo ako zo sna. Konečne opäť zájazd. Aj keď len v rámci Slovenska, ale predsa. A tak sa nám opäť vracajú aj naše známe “autobusové” aktivitky, ako napríklad mestečko Palermo, ale najmä vedomostný kvíz s množstvom zaujímavých cien pre víťazov. 

Samotné vystúpenie sa konalo v sobotu 14. 5. v budove cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne pri príležitosti 70 výročia COOP Jednoty v Nových Zámkoch. Tešíme sa, že sme mohli našim programom prispieť k úspešnému priebehu celého podujatia. Prikladáme aj zopár fotiek z nášho vystúpenia a tiež z celého výletu.

Zároveň chceme poďakovať aj Nadácii Pontis a Telekomu pri Nadácii Pontis za finančnú podporu.