Náš súbor oslávil v máji 2024 35. výročie svojho vzniku. Viac ako polročná príprava, nácviky tanečných a speváckych čísiel, obnova starších choreografií, ale aj výroba nových propagačných materiálov súboru, ako sú bulletin, plagát, kalendár. To všetko predchádzalo vyvrcholeniu osláv – realizácii dvoch galakoncertov v DK Zrkadlový háj. Ich cieľom bolo jednak ohliadnutie sa za doterajšou históriou súboru, v ktorom doposiaľ účinkovalo viac ako 800 detí. Tiež prezentovanie vysokej umeleckej úrovne, na ktorú sa súbor vypracoval, z hľadiska tanečných a hereckých výkonov detí a dôsledného dodržania charakterových špecifík jednotlivých regiónov – kroje a ich prevedenie, rekvizity a jazykové nárečia.

Takmer 700 divákov, najmä rodičov, priateľov a bývalých členov súboru si mohlo počas takmer trojhodinového programu užiť veľkú časť repertoáru súboru. Celkovo 24 programových čísiel reprezentovalo prierez regiónmi z celého Slovenska, ako sú Myjava, Trenčín, Terchová, Orava, Važec, Horehron, Očová, Spiš a Zemplín. Súčasťou predstavení boli aj videoprezentácie z histórie života súboru, najmä z vystúpení, sústredení a zahraničných zájazdov. V programoch spoluúčinkovala ľudová hudba Hany Mikulcovej. Hudobne sprevádzať v choreografiách nášho súboru je veľmi náročné najmä kvôli viacerým textovým replikám súvisiacim s dejovými zápletkami, tempickými zmenami, ale aj nepredvídateľnými situáciami, ktoré sa na javisku udejú. O to viac si ceníme, ako bravúrne to naši muzikanti zvládli.

Neodmysliteľnou súčasťou oboch galakoncertov bolo spoločné posedenie po ich skončení, spojené s recepciou, školou tanca a fotokútikom. Napriek fyzicky náročným celodenným nácvikom a vystúpeniam nebolo na deťoch počas tanečnej zábavy badať známky únavy. Mnohí rodičia sa spontánne pripojili k tancujúcim a spontánne sa vytvorila veľmi priateľská, až rodinná atmosféra.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k úspešnej realizácii osláv nášho výročia.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore Nadácie EPH.