Tohtoročný vianočný nácvik sa, ako už tradične, niesol v znamení hier a súťaží. Tentokrát to však kvôli pandemickým opatreniam neboli “klasické” loptové súťaže (triafanie do basketbalového koša, alebo kopanie do prázdnej futbalovej brány), ale “online” hry. Najskôr boli kremienkáči preverení v kvíze, do ktorého svojimi otázkami prispelo viacero detí. Aj ceny pre výhercov boli poskytnuté samotnými deťmi či celými rodinami. Otázky zo života súboru, jeho histórie, ale aj online nácvikov dali mnohým skutočne zabrať. V druhej časti nácviku sa všetci zapojili do online verzie populárnej hry Bingo. Napriek zložitej situácií, súvisiacej s neutíchajúcim korovavírusom, bolo počas nácviku cítiť, že sa deti skutočne bavia. Spoločným prianím vedúcich súboru je, aby blížiace sa Vianoce boli vo všetkých rodinách požehnaným časom a aby sme sa v budúcom roku mohli všetci vrátiť do telocvične a na javiská.